Svet-Stranek.cz
Jana Martinčekova - pianist
Official website

Jana Martinčeková:Jana Martinčekova - pianist

Jana Martinčeková

Slovakia
nar. v Bratislave (1963)

Vzdelanie:

1978 – 1984 Konzervatórium v Bratislave (doc.V.Sláviková)
1984 – 1989 HTF VŠMU v Bratislave (doc.E.Fischerová-Martvoňová)

Pedagogická prax:

od roku 1989 vyučuje na konzervatóriu v Bratislave
od júla 2019 Vedúca klavírneho oddelenia konzervatória v Bratislave

Ocenenia:

1999, 2001 – pamätné diplomy Primátora hlavného mesta SR Bratislavy za spoluprácu s talentovanou mládežou a iné...

Umelecká činnosť a spolupráca:

Počas štúdia premiérové uvádzanie skladieb slov.skladateľov (P. Martinček a I. Zeljenka)

Klavírna spolupráca:

Medzinárodná súťaž Iuventus Canti I.Godina vo Vrábľoch
Spevácka súťaž M. Schneidera – Trnavského v Trnave
Medzinárodná spevácka súťaž A.Dvořáka v Karlových Varoch
Medzinárodná husľová súťaž v Jeseníkoch
spolupráca s popredným slovenským huslistom P. Michalicom a inými ..
klavírna spolupráca v speváckej triede M.Blahušiakovej

Iné aktivity:

autorka textových predloh k piesňovým cyklom svojho manžela Petra Martinčeka van Groba
(Žalmové piesne – P. O. Hviezdoslav, Sentetie sibie ipso – Marcus Aurelius, Kvety z popola-P. Srauss),
libreto k opere „Hostias“ P. Martinčeka)